<kbd id="ajmft30f"></kbd><address id="2zswbczz"><style id="dqruptx1"></style></address><button id="flktbldh"></button>

      
      

     事件

     什么时候:

     周三,2020年2月12日到星期一,2020年2月25日

     哪里:

     各个
      
      

     博爱招聘


     Men in a fraternity博爱招聘是一个很好的机会,潜在的新成员,以满足我们的兄弟会在校园五月。

     »注册招聘

     打开房门

     国米博爱议会设施开放的房子在下午7:00发生在周三2月12日在Swirbul 5秒。

     在周后我们的兄弟会和关闭抢校园举办活动。

      

     欲了解更多信息,请联系:

     中心的学生参与
     厄尔大厅,较低的水平
     客房001,003,004,006和010
     p - 516.877.3603
     Ë -  csi@adelphi.edu

      
     现在申请
     请求信息
      
      

      
      

       <kbd id="w77tistz"></kbd><address id="jvlap4v8"><style id="975x7p6d"></style></address><button id="xoa92z20"></button>